Eventy Technické zabezpečenie

Máme vlastný zvuk!

Ako už z názvu našej značky vyplýva, vyladený zvuk považujeme za mimoriadne dôležitý. Nielen naši DJ-i, ale aj ostatní členovia tímu si uvedomujú, že kvalitné ozvučenie je základ.

Čo pre nás znamená zvuk?

Ako už z názvu našej značky vyplýva, vyladený zvuk považujeme za mimoriadne dôležitý. Nielen naši DJ-i, ale aj ostatní členovia tímu si uvedomujú, že kvalitné ozvučenie je základom pre dobrú zrozumiteľnosť a dokonalý akustický zážitok. Pri každom evente prihliadame na jeho charakter a tomu prispôsobujeme návrh zvukového systému.

Menej je viac

Myslíme si, že inštalácia zbytočne objemnej zvukovej sústavy býva často kontraproduktívna. Obzvlášť v menších priestoroch, prípadne tam, kde by veľké množstvo techniky výrazne narúšalo dizajnovú koncepciu eventu. Tam, kde to nie je nevyhnutné, používame menšie, avšak účinné systémy, samozrejme pri zachovaní požadovaného výkonu, aj s dostatočnými rezervami. Zvukový systém nikdy nepodceňujeme, dôraz kladieme na vyvážený a konzistentný akustický komfort poslucháčov.

Dôležitým aspektom, ktorý dokáže atmosféru eventu spríjemniť, ale aj pokaziť, je celková hlasitosť systému. Samozrejme, posledné slovo má klient, resp. event manažér. Ak však za túto úroveň zodpovedáme my, snažíme sa vytvoriť zvuk, ktorý radi nazývame „príjemným“. Či už po stránke hlasitosti alebo kvality. Ovládacie pulty nikdy nenechávame bez obsluhy, takže náš zvukár, prípadne stage technik vám je neustále k dispozícii pre prípad, že treba vykonať akúkoľvek úpravu.

Vlastný zvuk na mieru

V spolupráci so skúsenými odborníkmi v oblasti ozvučenia, domáceho hi-fi, či veľkých festivalových systémov sme po rokoch výskumu vyvinuli vlastné audio riešenia. Dôležitým faktorom pri ich návrhu bola efektivita, kvalita reprodukcie, dizajn a samozrejme aj univerzálnosť použitia. Všetky tieto parametre sa nám podarilo skĺbiť do vzácnej rovnováhy, preto sa týmto úspechom radi skromne pýšime: Máme vlastný zvuk! S použitím tohto nášho know-how dokážeme pokryť potreby najmenších podujatí, ale aj festivalov s tisíckami návštevníkov. Bolo nám cťou, že na nami navrhnutom systéme bez problémov vystúpilo už približne 80% populárnych hudobníkov a umelcov zo slovenskej scény, či desiatky hudobných telies zo zahraničia.

Aby sme zaistili dlhodobú kvalitu a konzistentnosť nášho zvukového systému, všetky jeho komponenty bývajú pravidelne merané profesionálnym systémom Smaart od spoločnosti Rational Acoustics. Ide o celosvetovo najpoužívanejšie technické riešenie, uznávané kľúčovými hráčmi na trhu. My, ako značka Fashion Sound, sme hrdými vlastníkmi licencie k tomuto systému aj s príslušnými certifikátmi, nevyhnutnými k jeho používaniu.

Dobrý mikrofón je základ!

Ak ide o ozvučenie hovoreného slova, spevu, či hudobných nástrojov, za kvalitu sa platí. Plne si to uvedomujeme, a preto na jeho prenos používame špičkové a celosvetovo uznávané mikrofóny, ktoré zaručujú čo najvernejšiu reprodukciu.

Bezdrôtové systémy sú dnes bežným štandardom, avšak takýto prenos je mimoriadne citlivý na nežiaduce frekvenčné rušenie, preto zariadenia na oboch stranách prenosu musia byť dostatočne kvalitné. Pracujeme výhradne s takými, takže ak potrebujete bezdrôtový mikrofón, náhlavný set alebo in-ear monitor, môžete sa na nás spoľahnúť. Špeciálnym prípadom býva bezdrôtový prenos zvuku do ťažšie dostupných, resp. atypických miest, s ktorým si taktiež hravo poradíme. Pre zaistenie bezproblémového prenosu zvuku používame certifikovaný merač frekvencie UHF, ktorý nám spoľahlivo určí, ktoré frekvencie sú v danom priestore najčistejšie, a teda vhodné na použitie.

Hráme aj „za rohom“

Ak je priestor konania eventu príliš veľký alebo členitý, používame tzv. dozvučenie (delay zóny). Ide o kompaktnejšie zvukové systémy, ktoré sa vhodne rozmiestnia v priestore. Tým zabezpečíme rovnako intenzívnu a zrozumiteľnú distribúciu zvuku aj tým poslucháčom, ktorí sa nenachádzajú „v prvej línii“. Takýto spôsob sa taktiež využíva pri ozvučení miestností, ktoré sú od tej hlavnej vzdialené až príliš, avšak požaduje sa, aby aj návštevníci v nej boli zapojení do deja. Keďže nastavenie úrovne hlasitostí a vzájomných pomerov rôznych zdrojov (podkladová hudba, reč, prezentácia a pod.) je v tomto prípade zložitejšie, jeden z našich zvukárov tieto miestnosti priebežne monitoruje a v prípade potreby pomery prispôsobí v reálnom čase za pomoci tabletu a bezdrôtového systému.

Páčil sa Vám článok?

Publikované: 26. januára 2022